راهنمایی و ارائه
بهترین خدمات ممکن در مدت 20 سال تجربه کاری

اطلاعت بیشتر

درباره نشاط

ما دور هم جمع شدیم تا بگیم با حال خوب هم میشه یاد گرفت . میشد تشنه مدرسه بود . میشد از بودن کلاس و معلم سر کلاس خوشحال بود. ما دور هم جمع شدیم تا کنار هم بیشتر فکر کنیم . مسئولانه تر باشیم . برای هم باشیم . چه وقتی روی زبان کار میکنیم با حال خوب باشه و چه وقتی روی مهارت های حرکتی . چه وقتی خلاقیت آموزش میدیم.مهم نیست با کودکان کار میکنیم و یا بزرگسال مهم اینه حالمون خوب باشه و حالتون کنار ما خوب باشه.

آخرین رویداد هاروند دوزبانه شدن‌ محمدعلی دو و نیم سالمون

روند دوزبانه شدن‌محمدعلی دو و نیم سالمون

اطلاعات بیشتر
جشن رنگ کودکان

2 ساعت بازی با رنگهای خوراکی برای کودکان 2 تا 5 سال. تجربه نقاشی با انگشت ، ترکیب رنگ ها ، بازی با حرکت و نشاط

اطلاعات بیشتر