تجربه تصویری یک روز با نشاط

حال خوب در نشاط قانون است


لیست رویداد ها

جشن رنگ کودکان

2 ساعت بازی با رنگهای خوراکی برای کودکان 2 تا 5 سال. تجربه نقاشی با انگشت ، ترکیب رنگ ها ، بازی با حرکت و نشاط

ادامه
صفحه از