آموزش در خانه یا homeschooling

هدف کلی تشکیل این دوره برآورده کردن نیاز خانواده هایی هست که در ‌دوران کرونا که مهدها باز نیستن نگران آموزش کودکانشون بودن ، هستن.

مادر یک مربی

قبل از شیوع ویروس کرونا گروه نشاط برنامه های آموزشی مهد هاروبا توجه به بستر زبان انگلیسی مدیریت وبرای معلم ها دوره آموزشی برگزار میکرد.
بعد از شیوع ویروس کرونا گروه نشاط برای رعایت پروتکل های بهداشتی دوره جدیدی با عنوان homeschooling تالیف کرد.
دوره homeschooling مقیاس کوچکی از برنامه های مهد هستش که توسط معلم های آموزش دیده گروه نشاط در خونه خانواده ها برای بچه ها برگزار میشه.
حالا چه تعدادی تو این کلاس ها میتونن شرکت کنن؟ 
ظرفیت کلاس ها ۱تا ۳ نفر هستش 
چه‌کسانی میتوانند از دوره استفاده کنند؟ کودکان بین ۲تا ۷سال
کلاس ها چند روز در هفته هست؟به صورت ۲روز در هفته یا به صورت ترم های ۳روزدر هفته برگزارمیشود.
هدف گروه نشاط در این‌دوره LBD(learning by doing) هستش
تو این متد یک‌سری فعالیت ها در نظر‌گرفته میشه تا طبق این فعالیت ها برنامه آموزشی به معلم داده بشه.
سوپروایزر این قسمت تو طول ترم نظاره گر کلاس ها و رشد بچه ها هستش.
از طرفی روانشناس گروه نشاط نظاره گر جلسات‌کودک هست تا بتونه بازخورد کودک از کلاس ها یا هر نکته که نیاز هست مشاهده کنه در نتیجه روانشناس مجموعه تو طول دوره با کودک ، والدین و هم با مربی ها در ارتباط هستن . 
هدف کلی تشکیل این دوره برآورده کردن نیاز خانواده هایی هست که در این‌دوران کرونا که مهدها باز نیستن نگران آموزش کودکانشون بودن، هستش.

 

کودک دو زبانه

 

کودک دو زبانه

 

 

کودک دو زبانه