مهارت های حرکتی

دوره زبانی- حرکتی با تلفیق زبان انگلیسی و حرکت به پیشبرد و ارتقاء همزمان هر دو مهارت زبانی و مهارت حرکتی کودک می­پردازد . این دوره با استفاده از مهارت­های حرکتی بنیادی و هدفمند که مبتنی بر اصول رشد کودک است به صورت چشمگیری به یادگیری و رشد زبان دوم کودک کمک می­کند.

کودک شاد و پویا

دوره ­های نشاط زبانی- حرکتی با تلفیق زبان انگلیسی و حرکت به پیشبرد و ارتقاء همزمان  هر دو مهارت  زبانی و مهارت حرکتی کودک می­پردازد. در این دوره با استفاده از مهارت­های حرکتی بنیادی و هدفمند که مبتنی بر اصول رشد کودک است به صورت چشمگیری به یادگیری و رشد زبان دوم کودک کمک می­کند. حرکت و سلامت جسماني که پایه و اساس یادگیری را شکل می­­دهد، از اصول زیربنایی دوره­ های نشاط زبانی- حرکتی است. در این روش از توانایی­های نیمکره راست (بخش حرکت) برای پیشبرد  مهارت­های مختص به نیم کره چپ (زبان) استفاده خواهد شد. آموزش های مهارت های زبان در این شیوه مبتنی بر روش علمی TPR وآموزش های مهارت های حرکتی بر مبنای اصول علمی رشد کودک برنامه ریزی و اجرا می­ شود

‎در زندگي امروز فقر حركتي بدليل آپارتمان نشيني، نبودن گروه هم سن بدليل تك فرزندي، آلودگي هوا و در نتيجه عدم امكان استفاده از محيط خارج از خانه، وقت بسيار اندك والدين براي كودكانشان، بازي هاي كامپيوتري كه كودكان را مجاب به نشستن ميكند و همه و همه كودكان امروزمان را با بهران بي بديل حركتي مواجه كرده است كه بي شك عواقبي چون مشكل كلسترول، چاقي و نتيجتا بدليل اجتناب از حركت در گروه هم سالان عدم اعتماد بنفس را به دنبال خواهد داشت... بحران حركتي را جدي بگيريم و تا پايان دوران طلايي كودك يعني سن ٧ سالگي چاره ايي بيانديشيم...