31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

مدرسه بدون مشق – السا و گندم

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

ماهانا کودک دوزبانه بدون مشق

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

27 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

تصاویر مدرسه بی مشق – Homeschooling

تصاویر از کودکانی گرفته شده که در هنگام بازی ،زبان را بدون این که متوجه بشوند یاد گرفته اند

23 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

کودک دوزبانه در محیط خانه – آریانا

کودک دوزبانه شده در محیط خانه به کمک مادری که زبان خوبی ندارد.برای آموزش زبان انگلیسی، نشاط به مادران کمک میکند.

21 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

فرینا کودک دوزبانه

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک مادر انگلیسی را یاد گرفته است. دوره های مادر دوزبانه برای تمامی مادرانی که حتی زبان خوبی ندارند توسط گروه زبان نشاط اجار میشود.

21 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

هورشید کودک دوزبانه

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک مادر انگلیسی را یاد گرفته است. مادران با کمک گروه نشاط انگلیسی را به فرزندان خود آموزش خواهند داد.

20 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

آیسان کودک دوزبانه

دوزبانه شدن کودکان تمام شهر های ایران با گروه زبان نشاط – آیسان دوزبانه

20 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

نوژا کودک دوزبانه

نوژا در ایران متولد شده و در خانه انگلیسی یاد گرفته.مادران در خانه بدون دانش کامل انگلیسی می توانند کودکان دوزبانه با لهجه نیتیو پرورش دهند. گروه آموزش زبان نشاط به شما کمک خواهد کرد.