کودکان ما چگونه برای تمام عمر دوزبانه میشوند؟

بدون دیدن فرزند شما و بدون حضور در کلاس این مهم اتفاق می افتد! ما با کمک مادران، کودکان دوزبانه پرورش می دهیم .در این دوره تسلط مادر و کودک به زبان دوم همزمان در بستر زندگی اتفاق می افتد. لزومی به تسلط کامل مادر به زبان انگلیسی نیست. همه مادران دغدغه لهجه و تلفظ اشتباه دارند ؛ اما ما به شما یاد می دهیم برای لهجه انگلیسی نیتیو کودکتون چه کار کنید. برای باور این اتفاق به قسمت فیلم کودکان ما مراجعه کنید و لهجه  آن ها را بررسی کنید!

مادر دوزبانه
services_section_01_1

سوالات مادران کودک دوزبانه

گرامر اشتباه

اگر نگران زبان ضعیف و گرامر اشتباه خودتان هستید ،ما به شما آموزش خواهیم داد چگونه تاثیر گرامر اشتباه شما بر روی کودک دوزبانه تان صفر شود.

تلفظ و لهجه اشتباه

اگر نگران تلفظ و لهجه اشتباه خودتان هستید ،ما به شما آموزش خواهیم داد چگونه تاثیر تلفظ شما بر روی کودک دوزبانه تان صفر شود.

وقت کم

همه مادران پر از مشغله اند و تصور می کنند برای آموزش زبان کودکان باید وقت زیادی را صرف کنند. ما به شما آموزش خواهیم داد چطور در این دوره حتی یک دقیقه وقت هم برای این کار لازم نیست و چگونه باید آن را زندگی کرد .

مقاومت کودک برای آموزش

شاید شما نیز مانند خیلی از مادران با چالش مقاومت کودکتان برای آموزش زبان انگلیسی روبه رو باشید .خیلی از کودکان در مقابل دوزبانه شدن مقاومت میکنند.ما به شما راهکارهای روانشناسی خاص فرزند شما خواهیم داد  تا در طی یک هفته این مقاومت ازبین برود و یادگیری بخشی اززندگی کودکتان شود.

روند آموزش کودک دوزبانه نشاط سه مرحله دارد:
 • مرحله اول تقویت شنیدارکودک ( مرحله ادراک )

 • مرحله دوم شروع به حرف زدن کودک ( مرحله تولید )

 • مرحله سوم کودک برای تمام عمردوزبانه شود و با رها کردن آموزش آن را فراموش نکند ( مرحله تثبیت )

ویژگی های دوره آموزش مادر دوزبانه
 • شركت هفتگي در كلاس تصويري
 • پاسخ روزانه سوالات شما از طريق نيتيو ها
 • مشاوره  تلفني خارج از زمان كلاس
 • آموزش نكات فرزند پروري مرتبط
 • پيشرفت چشمگير زبان خودتان
 • پذيرش مسئوليت  كامل دو زبانگي از طرف گروه زبان نشاط
 • عضويت در گروه هاي آموزش زبان پس از اتمام دوره

پکیج مناسباین دوره

این دوره توسط دکتر شکیبا متخصص زبانشناسی عصبی  ارائه می شود. پیش از پایان دوره مذکور گروه نشاط خود را متعهد به دو زبانه کردن تمام عیار  کودک شما میداند!

 • طول دوره  ١١ ماه
 • هفته ای یک بار
 • مدت زمان هر جلسه آنلاین: ۴۵ دقیقه تصویری 
 • ارتباط مداوم‌ آنلاین با نيتيو ها در طول هفته ( به مدت ٢٨ روز در ماه )
 • ضبط کلاس های آنلاین برای شما
 • مختص کودکان زیر 7 سال
990 هزار تومان / 2 ماه

یک ترم

کلاس تصویری

پاسخ روزانه

مشاوره تلفنی

آموزش فرزند پروری

پیشرفت در زبان

عضویت در گروه زبان نشاط (پایان دوره)

تعهد به دوزبانگی کودک (پایان دوره)