دسته بندی: تصاویر

14 مرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

تصاویر مادر دو زبانه

تصاویر کودکان دوزبانه ای که در هنگام بازی در محیط خانه ،زبان را با کمک مادر بدون این که متوجه بشوند یاد گرفته اند

27 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

تصاویر مدرسه بی مشق – Homeschooling

تصاویر از کودکانی گرفته شده که در هنگام بازی ،زبان را بدون این که متوجه بشوند یاد گرفته اند