14 مرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

آیا لهجه ، تلفظ و گرامر غلط مادر بر روی کودک دوزبانه تاثیر گذار است؟

بررسی تاثیر خطاهای زبان مادر و پدر بر روی آموزش زبان کودک دوزبانه

27 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

تصاویر مدرسه بی مشق – Homeschooling

تصاویر از کودکانی گرفته شده که در هنگام بازی ،زبان را بدون این که متوجه بشوند یاد گرفته اند