14 مرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

آیا لهجه ، تلفظ و گرامر غلط مادر بر روی کودک دوزبانه تاثیر گذار است؟

بررسی تاثیر خطاهای زبان مادر و پدر بر روی آموزش زبان کودک دوزبانه

14 مرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

مزایای دوزبانه شدن یا آموزش زبان انگلیسی از کودکی

یادگیری زبان دوم علاوه بر بهبود حافظه، تمرکز و توانایی انجام چند کار، مهارت های حل مسئله، تفکر انتقادی و گوش دادن را افزایش می دهد.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

فیلم کودک دوزبانه با آموزش آنلاین انگلیسی

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیسی را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

فیلم کودک دوزبانه در homeschooling

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

فیلم کودک دوزبانه در مدرسه بدون مشق

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

فیلم ماذیار دوزبانه در مدرسه بدون مشق

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

فیلم کودک دوزبانه در مدرسه بدون مشق – مارال و داریا

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

مدرسه بدون مشق – السا و گندم

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

31 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

ماهانا کودک دوزبانه بدون مشق

فیلم صحبت کردن کودک دوزبانه ای که در خانه به کمک گروه زبان نشاط انگلیس را یاد گرفته است. دوره های homeschooling برای تمامی کودکان سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین همچنین خصوصی و نیمه خصوصی اجار میشود.

27 خرداد 1401 توسط شکیبا 0 دیدگاه

تصاویر مدرسه بی مشق – Homeschooling

تصاویر از کودکانی گرفته شده که در هنگام بازی ،زبان را بدون این که متوجه بشوند یاد گرفته اند